Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Μάθε τα πάντα για το Πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα 2023.

Το Πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αντικαταστήσεις τον παλιό σου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα για αρκετά χρόνια. Παρακάτω θα βρεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι για να ενημερωθείς σωστά για το Πρόγραμμα .

Μέσω του νέου προγράμματος τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Υπολογίζεται ότι από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120000 νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες είναι:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό έλεγχο.
Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση του Προγράμματος.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;

  • Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
  • Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
  • Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού).

Συνεπώς, η επιδότηση θα είναι συνάρτηση της χωρητικότητας του boiler και της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.

Παρακάτω θα βρείτε και τα κριτήρια επιλογής του ηλιακού Θερμοσίφωνα :

Για περισσότερες πληροφορίες, η ομάδα του KlimaTitas είναι πάντα δίπλα σας και μπορεί να σας βοηθήσει καλώντας στο : 2310 220 650.